Naše rozhodnutia

SÚHLAS / ROZHODNUTIE Číslo ROZHODNUTIA Zo dňa TYP
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia do 31-03-2025 č. OU-MI-OSZP-2020/09055-3 27.4.2020 R13
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku do 31-01-2028 č. OU-MI-OSZP-2023/005182-002 14.2.2023 R13
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku do 31-01-2028 (Drvič) č. OU-KE-OSZP2-2023/011783-006 16.3.2023 R5
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku do 31-08-2028 (Triedič) č. OU-KE-OSZP2-2023/027398-004 20.9.2023 R5
Súhlas na zhodnocovanie mobilným zariadením do 31-01-2028 (Drvič) č. OU-KE-OSZP2-2023/011668-005 27.2.2023 R5
Súhlas na zhodnocovanie mobilným zariadením do 31-08-2028 (Triedič) č. OU-KE-OSZP2-2023/027397-009 19.9.2023 R5