Objednávkový formulár

Objednávateľ
* Názov firmy / meno a priezvisko * Email Telefón IČO DIČ IČ DPH
Dodávateľ
CSM-STAV s.r.o.
Priemyselná 91, 071 01 Michalovce

IČO: 36206016
DIČ: 2020040561
IČ DPH: SK 2020040561
Banka: ČSOB a.s.,
IBAN: SK5475000000000113599363
* Predmet plnenia
Captcha

* Povinné polia